Len

Chuyên cung cấp len, sợi, phụ kiện đan móc, phụ kiện làm túi xách 1. Sợi thô thường giá 23k/c, trên 10c giá 20k/c 2. Sợi thô kim tuyến giá 25k/c, trên 10c giá 22k/c 3. Sợi dù 1mm 200g giá 24k/c, trên 10c giá 22k/c 4. Len milk bò 50g giá 14k/c, trên 10c giá 12k/c 5. Cotton milk 125g giá 37k/c, trên 10c giá 36k/c 6. Sợi dệt kim tuyến 100g giá 25k/c, trên 10c giá 23k/c 7. Phụ kiện đan móc 8. Phụ kiện làm túiLen Concept Cotton Cashmere

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886699750